კუჭის მეტასტაზური კიბო

 

კუჭის კიბო - სიმსივნეებს შორის გავრცელების მიხედვით მე-4 ადგილზეა მსოფლიოში. ყოველწლიურად მსოფლიოში 900 000 ახალი შემთხვევა დიაგნოსტირდება და 800 000 იღუპება ამ დაავადებით.

კუჭის კიბო - კიბოთი გამოწვეული ლეტალობის მიხედვით მე-2 ადგილზეა მსოფლიოში

HER2 სტატუსი კუჭის კიბოს დროს.

ადამიანის ეპიდერმული ზრდის ფაქტორის რეცეპტორი-2 (HER2) არის HER ოჯახის ერთ-ერთი ტრანსმემბრანული პროტეინი.

HER2 ჰიპერექსპრესია აღენიშნება კუჭის და გასტრო-ეზოფაგალური შენაერთის მეტასტაზური კიბოთი დაავადებულთა 16%-ს და იგი დაკავშირებულია:

  • სიმსივნის სწრაფ ზრდასა და მეტასტაზირებასთან;
  • დაავადების აგრესიულ მიმდინარეობასთან;
  • ცუდ პროგნოზთან.

 

დღეისათვის არსებობს აუცილებელი სამედიცინო საჭიროება კუჭისა და გასტრო-ეზოფაგალური შენაერთის მეტასტაზური კიბოს დროს უფრო ეფექტური მკურნალობის შესახებ. ამ პაციენტთა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დაავადების დიაგნოსტირების შემდეგ – 9-10 თვეა.

ჰერცეპტინი პირველი ბიოლოგიური თარგეთული თერაპიული საშუალებაა, რომელიც ნათლად აჩვენებს გადარჩენადობის სარგებელს კუჭის მეტასტაზურიკიბოს დროს. ვრცლად...