როშ დიაგნოსტიკა

როშ დიაგნოსტიკა გამოირჩევა ინოვაციებით ტესტირების ეფექტურობასა და სამედიცინო მნიშვნელობაში.

როშ დიაგნოსტიკა

ადრეული ზუსტი დიაგნოსტირება აუცილებელია ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და დაავადების პრევენციისათვის და ასევე  მკურნალობის და განკურნების მეთოდების ძიებისათვის.

დიაგნოსტირების ფასი არის „ცოდნა“

პაციენტის სისხლის, ქსოვილის ან სხვა ნიმუშების in vitro დიაგნოსტიკა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო დაავადების მართვის  გაუმჯობესებისა და პაციენტის მკურნალობისათვის.

თაბამედროვე მედიცინაში in vitro დიაგნოსტიკა ბევრად მეტ ინფორმაციას იძლებვა, ვიდრე დაავადების უბრალო დადასტურება ან გამორიცხვაა. დღეს, იგი წარმოადგენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის განუყოფელ ნაწილს პაციენტის ჯანმრთელობის ან დაავადების  მიმდინარეობის მანძილზე , და საშუალებას აძლევს ექიმებს IVDs სრულყოფილად გამოყენებისა ჯანდაცვის ფასის შექმნაში.

1