არაჰოჯკინის ლიმფომის ტიპები

არაჰოჯკინის ლიმფომების რამდენიმე კლასოფიკაცია არსებობს. ექიმების უმეტესობა მიმართავს REAL/WHO. ამ სისტემაში არაჰოჯკინის ლიმფომის ქვეტიპები დაჯგუფებულია სიმსივნური უჯრედების შესახედაობის, მათ ზედაპირზე გარკვეული ტიპის ცილების ლოკალიზების და გენეტიკური სურათის მიხედვით. ლიმფომის ტიპების სიმრავლის მიუხედავად ამ ბუკლეტში ჩვენ შევეხებით მხოლოდ ყველაზე გავრცელებულ ერთეულებს. ლიმფომების დაჯგუფება ხდება შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: ნელა მზარდი(ინდოლენტური), აგrესიული და მკვეთრად აგრესიული. აგრესიული და მკვეთრად აგრესიული ფორმები გაცილებით სწრაფად იზრდება და ვრცელდება მთელს ორგანიზმში. მკურნალობის გარეშე პაციენტთა უმრავლესობა ძალზე ცოტა ხანს ცოცხლობს. საბედნიეროდ ეს ლიმფომები კარგად პასუხობს მკურნალობას და ხშირ შემთხვევაში განკურნებადიცაა.

ლიმფომის ტიპები(ზრდის სიჩქარის მიხედვით) ნელა მზარდი 

  • ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია/წვრილუკრედული ლიმფოციტური ლეიკემია
  • ფოლიკულური ლიმფომა
  • MALT ლიმფომა

აგრესიული

  •  დიფუზური დიდუჯრედული B ლიმფომა 
  •  მანტიის ზონის ლიმფომა

მკვეთრად აგრესიული

  • ბერკიტის ლიმფომა
  • ლიმფობლასტური ლიმფომა
  • შიდს-თან ასოცირებული ლიმფომა