ფილტვის კიბო: ფაქტები

ფილტვის კიბო, უკანასკნელი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, ყველაზე გავრცელებული სიმსივნეა მსოფლიოში და მისით გამოწვეული სიკვდილობა სხვა სიმსივნეებთან მიმართებაში შეადგენს 5-დან 1-ს.

5 დან 1

მსოფლიოში, წუთში სამი ადამიანი იღუპება2

ფილტვის კიბოთი გამოწვეული წლიური სიკვდილობა აღემატება ძუძუს, კოლორექტალური და პროსტატის კიბოთი გამოწვეულ სიკვდილობას, ერთად აღებულს. 3

დიაგნოსტიკა, სტადიები და მკურნალობა

2/3

-ზე მეტი პაციენტი დიაგნოსტირდება ფილტვის კიბოთი დაავადების, გვიან სტადიაზე გადარჩენის შანსი ძალზედ მცირეა.

ფილტვის კიბოს ადრეული სტადია - ძირითადი ფაქტები

შემთხვევები გადარჩენადობა %

პროგრესი

55%

გადარჩენადობა

სტადიები

ერთი სიმსივნური კერა ფილტვში

მკურნალობა

ქირურგია და ქიმიოთერაპია

ლოკალურად გავრცელებული ფილვის კიბო- ძირითადი ფაქტები

შემთხვევა გადარჩენადობა %

პროგრესი

28%

გადარჩენადობა

სტადია

რამდენიმე სიმსივნური კერა ფილტვსა და პერიფერიაზე

მკურნალობა

ქირურგია და ქიმიოთერაპია

გავრცელებული ფილტვის კიბო - ძირითადი ფაქტები

შემთხვევები გადარჩენადობა %

პროგრესი

4%

გადარჩენადობა

Staging

Other organs also affected

Treatment

Systemic treatment (e.g. targeted therapy/ chemotherapy)

ფილტვის კიბოს გვიან სტადიაზე მკურნალობა ძირითადად სისტემურ ხასიათს ატარებს. ამ სისტემური მკურნალობიდან თარგეთულმა თერაპიამ მონოკლონური ანტისხეულებით აჩვენა გადარჩენადობის სარგებელი პაციენტებისთვის. .

References