1979-2001

1981

პრეპარატ ,,პრეტუვალის” (გრიპისა და გაციების სამკურნალოდ) შექმნა.
 

1982

პრეპარატ ,,როცეფინის” (მე-III თაობის ანტიბიოტიკი ცეფალოსპორინი) შექმნა.
 

1984

გალენის პრემია ,,ტიგასონის” შექმნისათვის.
 

1985

პრეპარატების ,,ლარიამისა” და ,,ფანსიმეფის (მალარიის საწინააღმდეგო საშუალება) შექმნა.
 

1986

პრეპარატ ,,როფერონ-А- ს” (გენური ინჟინერიით შექმნილი ალფა-ინტერფერონი) შექმნა.

 

1987

პრეპარატ ,,ანექსატის”  შექმნა (ბენზოდიაზეპინების სპეციფიური ანტაგონისტი).

1988

გალენის პრემია ,,ანექსატის” შექმნისათვის.

1990

პრეპარატ ,,აურორიქსისა” (ანტიდეპრესანტი) და ,,ინჰიბეისის” (აგფ ინჰიბიტორი) შექმნა.
1991

პრეპარატ ,,ნეიპოგენის” შექმნა, რომელიც აძლიერებს იმ პაციენტთა იმუნურ სისტემას, რომლებიც გადიან ქიმიოთერაპიით მკურნალობას. მიიღო გალენის პრემია ბელგიასა და საფრანგეთში 1992 წელს და ერთი წლის შემდეგ დიდ ბრიტანეთში.

1992

პრეპარატ ,,ჰივიდის” (ანტირეტროვირუსული საშუალება) შექმნა. როშის პირველი პრეპარატი აივ-ინფექციის თერაპიის სფეროში.

1993

პრეპარატ ,,პულმოზიმის” შექმნა მუკოვისციდოზის სამკურნალოდ.

1994

კომპანია ,,სინტექსის” (აშშ) შესყიდვა.

1995-98

მთელი რიგი პრეპარატების: ,,სელსეპტის”, ,,ვესანოიდის”, ,,მაბტერას’’ (სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალება), ,,პოზიკორის”, ,,ტასმატის”, ,,ზენაპაკსის” (იმუნოდეპრესანტის), ,,ფორტოვაზას” და ,,ვირასეპტის” (ანტივირუსული საშუალებები), ,,ქსელოდას” (სიმსივნის საწინააღმდეგო), ,,ქსენიკალის” (სიმსუქნის სამკურნალო პრეპარატი) შექმნა.

1996

გალენის პრემია (პორტუგალია) ,,პულმოზიმის” შექმნისათვის.

1996

პრეპარატ ,,ინვირაზას” შექმნა. 

1997

გალენის პრემია (პორტუგალია, ესპანეთი) საკვინავირის (პრეპარატები ,,ინვირაზა” და ,,ფოტოვაზა”) შექმნისათვის. პრემია საფრანგეთში 1998 წელს.

1997-98

კომპანია ,,ბერინგერ მანჰაიმთან” (გერმანია) შერწყმა (პრეპარატები ,,დილატრენდი”, ,,ბონდრონატი”, ,,რეკორმონი”). და გაერთიანებაამის. ამის შემდეგ  როში ხდება მსოფლიო ლიდერი დიაგნოსტიკის სფეროში.

1999

პრეპარატ ,,ტამიფლუს” (ანტივირუსული საშუალება) შექმნა, ,,ჰერცეპტინის” (სიმსივნის საწინააღმდეგო საშუალება) შექმნა. გალენის პრემია (საფრანგეთი) ,,მაბტერას” შექმნისათვის.

2000

პრეპარატ ,,კიტრილის” (კიბოს საწინააღმდეგო საშუალება) შეძენა.

2001

პრეპარატების ,,პეგასისისა” და ,,ვალციტის” (ანტივირუსული საშუალებები) შექმნა.

2001

გაერთიანება: როშმა და იაპონურმა კონცერნმა ჩუგაიმ ჩამოაყალიბეს უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანია იაპონურ ბაზარზე.