1953-1965

1953

პრეპარატ ,,მარკუმარის” (ანტიკოაგულანტი) შექმნა.

1957

აღიწერა ბენზოდეაზეპინების ჯგუფი.

1959

პრეპარატ ,,სუპრადინის” (პოლივიტამინური კომპლექსი) შექმნა.

1960

პრეპარატ ,,ლიბრიუმის” და მისი მოდიფიკაციების (ფსიქოტროპული საშუალება) შექმნა: ,,ლიბრაქსი” (1961), ,,ლიმბიტროლი” (1967), ,,ნობრიუმი” (1968), ,,დალმადორმი” (1972), ,,რივოტრილი” (1973), ,,ლეხოტანი” (1974), ,,როგიპნოლი” (1975), ,,დორმიკუმი” (1982).

1962

პრეპარატ ,,ფლუორო-ურაცილი როშის” (ციტოსტატიკი) შექმნა. ეს კომპანიის პირველი პრეპარატია მიმართული კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლველად.

1963

პრეპარატ ,,ვალიუმის”  (ტრანკვილიზატორი) შექმნა.

1964

პრეპარატ ,,კალცევიტის” (კალციუმისა და C ვიტამინის კომბინირებული პრეპარატი) შექმნა.

1965

პრეპარატ ,,მოგადონის” (ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის პირველი საძილე საშუალება) შექმნა.