გენეტიკის პროგრამა

როში  ყოველთვის აქტიურად აქვეყნებს ინფორმაციას კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ, განსაკუთრებით გენეტიკის და გენომიკის მიმართულეების შესახებ.

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საგანმანათლებლო პროგრამას გენეტიკის მიმართულებით - ინტერქტიურ დისკს   Roche Genetics, რომელიც შექმნილია ფართო აუდიტორიისათვის. პროგრამა მოიცავს შემდეგ თავებს: 

- გენეტიკის მიმოხილვა
- დაავადებასთან დაკავშირებული გენების ძიება და კვლევა
- მულტიფაქტორული დაავადებების გენეტიკა
- ფარმაკოგენეტიკა
- ეთიკური, სამართლებრივი და სოციალური ასპექტები

საგანმანათლებლო პროგრამა Roche Genetics ხელმისაწვდომია 11 სხვადსხვა ენაზე:ინგლისურ, არაბულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ბერძნულ, პორტუგალიურ, რუსულ, ტაი, ჩინურ ენებზე და ივრითზე.  პროგრამის გასაცნობა შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ენა:

გამოხმაურება პროგრამაზე: "მსოფლიოში ერთერთმა უდიდესმა ფარმაცევტულმა კომპანიამ მსოფლიოს საუკეთესო სპეციალისტებთან ერთად შექმნა ფაქტიურად ერთადერთი  საგნმანათლებლო პროგრამა გენეტიკის მიმართულებით. ეს არის უნიკლაური პროექტი. ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ფარმაკოლოგიურმა კომპანიამ შექმნა საკუთარი საგანმანათლებლო პროგრამა. პირველად ხდება, რომ ასეთი ძვირადღირებული პროექტი უფასოდ არის ხელმისაწვდომი. ეს არის გენეტიკის დარგში საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის პირველი ფაქტი მსოფლიოში. და ბოლოს, მასალა იმდენად სრულად არის წარმოდგენილი, რომ შესაძლებელია სტუდენტებმაც კი განოიყენონ შესასწავლად"