შპს როშ ჯორჯია
ხეთაგუროვის ქ.6, V სართული
0102 თბილისი
Telephone: +995 322 433363 +995 322 433373
Fax: +995 322 433313