ინფორმაცია ჯანდაცვის პერსონალისთვის


აქტემრა          უნიკალური შანსი სწრაფი და მყარი რემისიისათვის 

                     მონოთერაპია აქტემრათი

                     აქტემრა იუვენილური იდიოპათიური ართრიტების დროს

ავასტინი        ანტი - VEGF თერაპიის ახალი კლასის პირველი და ერთადერთი პანსიმსივნური მედიკამენტი

ბონდრონატი   ინტრავენური ბონდრონატის 15 წუთიანი ინფუზია ისეთივე უსაფრთხოა თირკმლების მიმართ, როგორც 60 წუთიანი

ბონვივა          ბონვივა დადასტურებული და ხანგრძლივი ეფექტი ოსტეოპოროზის მკურნალობაში

ერივეჯი         ჭეშმარიტი ტრანსფორმაცია გავრცელებული ბაზალურუჯრედოვანი კარცინომის მკურნალობაში (aBCC)

ჰერცეპტინი    ჰერცეპტინი - HER2 დედებითი ძუძუს კიბოს მკურნალობის სტანდარტი

კადსილა        რევოლუციური თერაპია უკეთესი გამოსავლითვის

                     კადსილა - დოზირებისა და გამოყენების გზამკვლევი

მაბტერა          მაბტერა გრანულომატოზური და მიკროსკოპული პოლიანგიიტების სამკურნალოდ

პერჯეტა         გააძლიერე HER დაცვა

როცეფინი       როცეფინი - არჩევის პრეპარატი მრავალი, მათ შორის მძიმე, სიცოცხლისათვის სახიფათო ინფექციების დროს

ქსელოდა        ქიმიოთერაპიის საფუძველი ძუძუსა და გასტროინტესტინული კიბოს დროს

ქსენიკალი      ქსენიკალი - მსოფლიოში ყველაზე უკეთ შესწავლილი სიმსუქნის საწინააღმდეგო მედიკამენტი